Laatste "werk" nieuws:


Chinese prijzen, Nederlandse kwaliteit

"Door de kwaliteitscontrole in China uit te besteden zal de productie van producten kunnen voldoen aan alle Nederlandse kwaliteitseisen. Onze Chinese inspecteurs zijn goed opgeleide kwaliteitsingenieurs die weten waar zij op moeten letten.", aldus …


Dakdekkers krijgen dit jaar geen loonsverhoging

Circa 2400 dakdekkers moeten het dit jaar doen zonder loonsverhoging. Dat zijn werkgevers en vakbonden overeengekomen in een nieuwe eenjarige cao voor de branche вЂ


Aantal jongeren met minimumloon gestegen

Het aantal banen met een minimumloon is in de periode 2008 tot 2012 licht gestegen. De stijging is vooral te vinden onder jongeren van 20 tot 30 jaar вЂ


Werknemers in horeca krijgen laagste salaris

"Een jonge vakkenvuller in de supermarkt verdient bijna net zoveel als een volwassen ober in de horeca", aldus FNV.


Werkloosheid eurozone stabiel

Eurostat paste de werkloosheid voor de voorgaande 3 maanden neerwaarts bij tot 11,8 procent, van een eerder gemelde 11,9 procent. Economen voorspelden in doorsneeвЂ


Sterke banengroei VS

De banengroei (exclusief de landbouwsector) kwam vorige maand uit op 288.000 arbeidsplaatsen, terwijl economen in doorsnee een groei met 218.000 baвЂ


Onderzoek naar schoonmaak-uitzendkrachten NS

Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, gaat onderzoek doen naar de NS omdat die uitzendkrachten zou hebben ingezet om de treinen schoon te maken. Het spoorbedrijf dat al dagen kampt met vieze treinen vanwege de stakingen in de schoonmaakbranche, liet vrijdag eigen kantoorpersoneel met een vuilвЂ


Tekort aan wiskundeleraren in Nederland

In Nederland is een groot tekort aan wiskundeleraren. Wiskundigen worden door het bedrijfsleven weggekaapt met hoge salarissen en betere loopbaanperspectieven.


Banenplan zorg moet tachtigduizend werknemers helpen

Een banenplan voor de zorgsector moet tachtigduizend mensen aan ander werk of scholing helpen. Het kabinet legt er 100 miljoen euro voor op tafel, en werkgevers en vakbonden in de sector stellen eenzelfde bedrag beschikbaar.


Forse groei voor UWV-site Werk.nl

Mensen met een WW-uitkering zijn steeds vaker actief op Werk.nl, de vacaturesite van uitkerings- en bemiddelingsinstantie UWV.


Opnieuw lichte toename aantal vacatures

Het aantal openstaande vacatures in Nederland is in het vierde kwartaal toegenomen tot 97.000. Dat zijn er 3000 meer dan een kwartaal eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)


Dreigend tekort aan vakmensen in procesindustrie

De werkgelegenheid in de procesindustrie trekt de komende tijd na jaren van krimp weer aan. De sector krijgt daardoor waarschijnlijk te maken met een tekort aan vakmensen.


Weinig extra banen door sectorplannen

De sectorplannen van werkgevers en werknemers, waar het kabinet zeshonderd miljoen euro in steekt, leveren nauwelijks extra banen op.